9 листопада - День писемності

Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову. Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку ХХІ століття, і якщо ми не схаменемося, то матимемо дуже невтішну перспективу.
(Ліна Костенко)
Вчитель повинен бути сучасним

Перспективний план роботи

ЗАТВЕРДЖЕНО
НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ
«____» ______________
ДИРЕКТОР ШКОЛИ
______Т.Д.МІЛІНГ
Рисунок1v.jpgПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН
Полігонівської загальноосвітньої
школи  І-ІІІ ступенів
на 2014-2019 навчальні роки
                                                                             

З   М   І   С   Т

1.     Вступ.
2.     Основні напрямки розвитку школи.
3.     Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
4.     Реалізація науково-методичної проблеми школи.
5.     Розвиток навчально-матеріальної бази, поліпшення умов праці  й   відпочинку вчителів та учнів.       

І.  Вступ
Полігонівська загальноосвітня школа забезпечує потреби у загальній середній освіті громадян відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту». Головним завданням школи є забезпечення реалізації права громадян, які проживають  у  мікрорайоні школи,  на  загальну  середню  освіту, формування  і  розвиток  соціально  зрілої,  творчої  особистості  з усвідомленою   громадянською   пропозицією,   почуттям   національної самосвідомості, підготовленої до професійного самовизначення, а також створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство. Пріоритетним завданням школи залишається також забезпечення  учнів  необхідними   знаннями,   вміннями,   навичками, виховання здорового способу життя та соціально адаптованої особистості.
У   2009-2014 р.р. школа   працювала   над   такою   проблемою:
 «Використання інформаційних технологій на уроках та позаурочний час». Цій проблемі були підпорядковані засідання педагогічних рад, методичних об'єднань, методичних нарад. Зусилля вчителів були спрямовані на підвищення ефективності навчально-виховного процесу, виховання в учнів інтересу до знань, впровадження в практику роботи школи інноваційних технологій. Значна увага була приділена організації методичної роботи з педагогічними кадрами.
  Регулярно проходили засідання методичної ради, методоб'єднання вчителів початкових класів (керівник Головченко М.В.), класних керівників (керівник Комарова О.М.) природничо-математичного циклу (Вовк В.П.), гуманітарного циклу (Стоянова І.В.).
      Педагогічний колектив школи за попередній період роботи (2009-2014 роки) досяг значних результатів.  Не виникало проблем із нестачею кадрів, хоча деякі предмети читають не фахівці (географія – Єлпашева Л.І.).
        Педагогічний колектив наполегливо працював над покращенням оснащення кабінетів та надання їм естетичного вигляду, поновленням стендів. Слід відзначити Попову О.Д. (кабінет української мови та літератури), Стоянову І.В. (кабінет історії),  Головченко М.В., Шаповалову Н.М., Кісорець Н.О. (кабінети початкових класів), здійснення капітальних ремонтів: Вовк В.П. (кабінет  математики)
        В наступному періоді (2014 – 2019 роки) колектив школи буде працювати над розв'язанням проблеми
«Використання сучасних  освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника», а також над вирішенням таких завдань:
*    використання електронних програмних засобів при викладанні предметів
*     робота з обдарованими дітьми;
*    підвищення якості знань учнів;
*    вдосконалення форм та методів внутрішкільної методичної роботи;
*    провадження новітніх освітніх технологій навчання;
*     посилення виконавської дисципліни вчителів;
*    продовжити працювати над розвитком читацьких інтересів учнів;
*    активізувати краєзнавчу та спортивно-масову роботу;
*     працювати над вихованням культури поведінки, поваги до державних символів, естетичних смаків, чуйності, доброти.
  Потрібно налагодити систему взаємовідвідування уроків в школі. Продовжити роботу з обдарованими дітьми, налагодити систему роботи з «важкими» дітьми, учнями, що навчаються на початковий та середній рівень.
  Освіта ХХІ століття постійно змінюється, вчителі знаходять в творчому пошуку для реалізації Державних стандартів через формування життєвих компетентностей учнів. Навчально-виховний процес побудований на кінцевий результат – випускника –  це громадянин держави, патріот, що може знайти своє місце суспільстві; вміє швидко діяти в життєвих ситуаціях; володіє інформацією; відповідально ставиться до власного здоров’я.  
За допомогою сучасних освітніх технологій вчитель зможе формувати інформаційно-компетентного випускника.
Опрацювання проблеми розраховано на 5 років та розбито на 3 етапи:
І етап – (2014-2016) – теоретичний, аналітичний етап - управлінські рішення, вивчення теоретичних засад інформаційних технологій навчання.
II етап – практичний, систематизаційний -  реалізація науково-методичної проблеми (2016 - 2018н.р.)
III етап – підсумковий - реалізація   науково-методичної   проблеми   в   системі управлінської   діяльності   керівників   школи   і   роботи   з педагогічними кадрами (2018-2019н.р.)
Основними завданнями, над якими працюватиме школа, будуть:
1.  Розподілити етапи роботи над науково-методичною проблемою.
2.Опрацювати науково-методичну літературу по даній проблемі на І етапі.
3. Через роботу творчих груп провести практичне використання вивченого матеріалу (II етап)
4. Включитись до роботи над вирішенням науково - методичної проблеми всьому педколективу через роботу МО (ІІ-ІІІ етап)
5. Творчі звіти вчителів на ІІI етапі. Підбиття підсумків роботи над науково - методичною проблемою.

 Науково-методична проблема: «Використання сучасних  освітніх технологій з метою формування інформаційно-компетентного випускника»;

Виховна мета: «Формування і розвиток компетентної, освіченої, духовно багатої, свідомої особистості, конкурентоспроможної в сучасному житті».ІІ. Основні напрямки розвитку школи
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
кількість
кількість
кількість
кількість
кількість

класів
учнів
класів
учнів
класів
учнів
класів
учнів
класів
учнів
1
2
33
1
23
1
18
1
19
1
17
2
1
23
2
33
1
23
1
18
1
19
3
2
31
1
23
2
33
1
23
1
18
4
1
18
2
31
1
23
2
33
1
23
5
1
19
1
18
2
31
1
23
2
33
6
1
25
1
19
1
18
1
30
1
23
7
1
28
1
25
1
19
1
18
1
30
8
1
24
1
28
1
25
1
19
1
18
9
1
16
1
24
1
27
1
25
1
19
10
1
9
1
15
1
15
1
19
1
14
11
1
8
1
9
1
15
1
15
1
19
Всього
13
234
13
248
13
247
12
242
12
233
Мережа класів

ІІІ. Добір, розташування, підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.
3.1. Потреба в педагогічних кадрах
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Географія
Географія
Фізика
Географія
Англ. мова
Початкові класи
географія3.2. Графік атестації педагогічних працівників
Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів
2014-2015
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
Кравченко Н.А.
Штоппель Л.О.
Канавська К.В.
Стародуб  Н.М.
Шаповалова Н.М.
Комарова О.М.
Олєйнікова А.О.
Заблоцька Т.П.
Фоменко Т.І.
Вовк В.П.
Боднарчук Н.В.
Стоковський В.І.
Усенко Л.А.
Головченко М.В.
Стоянова І.В.

Пирожок С.І.
Недавня А.М.
Смоляр Н.О.
Ланюш О.В.


Сенченко О.В.
Кісорець Н.О.
Єлпашева Л.І.Мілінг Т.Д.
Чайченко С.М.
Попова О.Д.


3.3.Перспективний план курсової перепідготовки вчителів
Полігонівської ЗОШ І-ІІІ ступенів   на 2014-2019 навчальні роки

ПІБ
2014-15
2015-16
2016-17
2017-18
2018-19
1
Мілінг Т.Д.
Директор
Світ.л., рос.мова2
Боднарчук Н.В.
Укр.мова

ЗДНВР


3
Вовк В.П.Матем., інформ.

4
Головченко М.В.Поч.. кл.

5
Єлпашева Л.І.
Географія
6
Заблоцька Т.П.

Керівник гуртка7
Комарова О.М.
Практичний психолог
8
Кісорець Н.О.


Поч.. кл


9
Кравченко Н.А.
Вихов.
10
Олєйнікова А.О.
Муз.м., худ культ.
11
Недавня А.М.

12
Попова О.Д.
Укр. мова
13
Пирожок С.І.


Інформатика


14
Смоляр Н.О.


Поч.. кл.


15
Стародуб Н.М.


Фізика, математика


16
Стоянова І.В.Історія, правозн.

17
Стоковський В.І.Фізична культура

18
Канавська К.В.

19
Усенко Л.А.Поч. кл.
Обр. мист

20
Фоменко Т.І.
Труд. навч.
21
Чайченко С.М.
Природозн.

Основи зд.,біологія
хімія

22
Шаповалова Н.М.


Поч.. кл.


23
Штоппель Л.О.
Поч. кл
24
Сенченко О.В.
Соціальний педагог
25
Ланюш О.В.
Педагог-організатор
      ІV. Реалізація науково-методичної проблеми школи.
                             
   4.1. Етапи реалізації науково-методичної проблеми  Полігонівської  загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів  

2014 – 2015 навчальний рік
1-й  етап: Теоретичний ( вивчення теорії, методики інновацій в освіті ):
1.       Педагогічна рада:
·          «Сучасні  освітні технології та їх впровадження  в начально-виховний процес»;
2. Психолого-педагогічні семінари:
·          «Творчість учителя як важлива характеристика педагогічної  праці»;
·          «Діти з особливими освітніми потребами»
3. Семінар – практикум : «Конфлікти «учитель - учень» і шляхи їх мирного вирішення».

2015 – 2016 навчальний рік
2-й  етап: Аналітичний ( ознайомлення з нормативною базою освіти, досвідом педагогів-новаторів ):
1.       Педагогічна рада:
·          «Розвиток творчого потенціалу та життєвої компетентності учнів через використання сучасних освітніх технологій».
·          «Запровадження здоровязберігаючих технологій у навчально-виховний процес»
2. Педагогічні читання: „Спадщина педагогів – новаторів”;
3. Психолого-педагогічний семінар:
·          «Соціально-психологічний супровід учасників навчально-виховного процесу»;
·          «Девіантна поведінка школярів».
2016 – 2017 навчальний рік
3-й етап: Практичний ( вивчення роботи з обдарованими дітьми шляхом
                 аналізу,  участь в конкурсах, олімпіадах, творчих та інтелектуальних
                 змаганнях, відкриття профільних класів):
1.       Педагогічна рада:
·          « Формування життєвих компетентностей учнів»;
·          «Взаємодія  школи  і сім’ї у вихованні особистості».
2. Науково-практична конференція:
„Обдарована дитина – виняток чи закономірність?”;
3. „Круглий стіл”:„Профільне навчання – проблеми і знахідки”
4.  Педагогічний консиліум: „Поглиблене навчання та перспективи розвитку”.
5. Самоосвітня діяльність вчителів через осмислення й створення
    особистої  « Я – концепції ».

2017 – 2018 навчальний рік
 4-й етап: Систематизаційний ( оформлення матеріалів практичного досвіду
                 школи з питань навчання, виховання, участі вчителів у конкурсах,
                 виставках педагогічних технологій ):
1.       Педагогічна  рада:
·          «Реалізація освітніх технологій  через систему діяльності на уроках»;
·          «Культурні традиції школи. В чому наша неповторність?»
2.       Методична рада: «Узагальнення методичних знахідок педколективу»;
3.       Психолого-педагогічний семінар: «Проблеми фізичного та психічного здоров’я учнів в школі»
2018 – 2019 навчальний рік
5-й етап: Підсумковий ( підбиття підсумків роботи за всіма напрямами
                 діяльності педагогічного колективу школи ):
       1. Педагогічна рада:
·          «Освітні технології та результативність їх впровадження»;
·          «Проблема гуманізації стосунків на рівні «вчитель-батьки», «учень-учень», «учень-вчитель», «учитель-учень».
      2. „Круглий стіл” ( обмін досвідом ):
   - робота з обдарованими дітьми;
   - результативність навчання в профільних класах.4.2. Графік вивчення стану викладання навчальних предметів


Назва предметів

Рік вивчення

Форма узагальнен ня

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

1

Українська мова література

2015-2016
Наказ


+
+
2

Світова література

2014-2015

Наказ

 +

3

Іноземна мова

2018-2019

Наказ

+

4

Математика

2016-2017

Наказ

+

5

інформатика

2015-2016

Наказ+6

Історія

2018-2019

Наказ

+

7

Правознавство

2016-2017

Наказ

+

8

Біологія

2017-2018

Наказ+9

Природознав ство

2017-2018

Наказ+10

Географія

2014-2015

Наказ

+

11

Фізика

2016-2017

Наказ

+

12
Хімія

2015-2016

Наказ+13

Музика

2015-2016

Наказ+


14

Образотворче мистецтво

2015-2016

Наказ+15

Фізична культура

2018-2019

Наказ

+

16

Основи здоров'я

2018-2019


Наказ

+
17

Трудове навчання

2017-2018

Наказ+18

Основи економіки

2018-2019


Наказ

+

19

Людина і суспільство

2018-2019


Наказ

+

20

Російська мова

2017-2018


Наказ+21

Захисник вітчизни
2014-2015

Наказ

+

22
Художня культура

2015-2016

Наказ


+23
 Астрономія

2016-2017
Наказ+


24
Креслення

2016-2017
Наказ+
         

4.3. Перспективний план внутрішкільного контролю
на період з 2014 до 2019 року.


Предмет
2014-2015 н.р.
2015-2016 н.р.
2016-2017 н.р.
2017-2018 н.р.
2018-2019 н.р.

1.
Українська мова та література
Використання сучасних форм і методів навчання учнів.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів.
Ефективність позакласної роботи.
Аналіз рівня досягнень учнів за всіма видами мовної діяльності.

2.
Світова  література
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Організація самостійної пізнавальної діяльності учнів.

Аналіз рівня літературного розвитку учнів, формування їхньої читацької культури.

3.
Англійська мова.

Оцінювання досягнень учнів за всіма видами мовної діяльності.

Розвиток комунікативної компетенції учнів.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм

4.


Історія України, всесвітня історія.
Формування особистісних компетенцій учнів, уміння локалізації подій у просторі (карто-
графічних умінь та навичок).
Організація та здійснення тематичного обліку навчальних досягнень учнів.

Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
Здійснення міжпредметних звязків на уроках історії.

5.
Правознавство.
Формування правової культури учнів.

Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.6.
Географія.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Стан роботи з обдарованими учнями.
Виконання практичної частини програми.
Формування в учнів цілісного світогляду про природу Землі, картографічних умінь та навичок.
7.Математика.

Виконання практичної частини програми.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Формування навичок самостійної діяльності учнів.
8.Фізика.
Виконання практичної частини програми.
Система повторення навчального матеріалу.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Робота з обдарованими учнями.
9.
Біологія.

Здійснення між предметних звязків.
Формування здорового способу життя, екологічне виховання учнів.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
Організація роботи з обдарованими учнями.
10.

Хімія.
Виконання практичної частини програми. Стан матеріально-технічного забезпечення викладання хімії.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Використання інтерактивних форм і методів навчання учнів.

11.
Образотворче мистецтво.


Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
Навчально-методичне забезпечення викладання образотворчого мистецтва.
Підготовка та проведення тематичних атестацій учнів.
12.
Музика.

Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.

Виховання  толерантності, патріотичних почуттів, любові до рідного краю, України.
Стан роботи з обдарованими дітьми.
13.
Трудове навчання.
Охорона праці та техніка безпеки на уроках.
Дотримування нормативних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів.
Стан роботи з профорієнтації учнів.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
Стан роботи з обдарованими учнями.
14.
Фізична культура.
Охорона праці та техніка безпеки на уроках.
Здійснення міжпредметних звязків.
Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програми.
Ефективність організації роботи спеціальних медичних груп учнів, виконання програми.
Формування здорового способу життя.
15.

Основи здоровя.

Формування здорового способу життя

Формування та вдосконалення вмінь і навичок учнів щодо збереження здоровя та життя в надзвичайних ситуаціях.

. Стан викладання. Відповідність рівня досягнень учнів вимогам програм.
16.
Початкові класи.
Послідовність у навчанні учнів 4-го та майбутніх 5-го класу, дітей старшого дошкільного віку та учнів 1-го класу.

Формування та розвиток мовної діяльності учнів.
Дотримання вимог щодо вербального оцінювання навчальних досягнень учнів.


V. РОЗВИТОК НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ

НА 2014-2019 РОКИ.


 
п/п

Зміст роботи

Навчальні роки

2014-2015
2015-
2016
2016-
2017
2017-
2018
2018-
2019
1
2
3
4
5
6
7
1.
Обладнання класних кімнат, кабінетів дидактичним та роздатковим матеріалом, ТЗН.
+
+
+
+
+
2.
Поповнення матеріалами музею історії села.
+
+
+
+
+
3.

Виготовлення альбому “Моє родовідне  дерево”.
+
4.

Оформити стенд «Кращі випускники школи»


+5.

Проводити виставку:
“Українська вишиванка”.

+

+

+

+

+
6.


Зібрати спогади односельчан – учасників бойових дій у Другій світовій війні.

+7.

Придбання для їдальні школи посуду.

+8.

Заміна вікон шкільного приміщення.


+


9.


Доукомплектування бібліотеки школи   посібниками,  підручни-
ками.

+

+

+

+

+
10.


Поповнення   медіатек,  виготовлення дидактичного  та  роздаткового матеріалу.

+

+

+

+

+